BETINGELSER
Copenhagen Pole DanceBETINGELSER


Copenhagen Pole Dance forbeholder sig ret til at foretage ændringer i priser, åbningstider og i medlemsbetingelserne. Ændringer annonceres med minimum 14 dages varsel på hjemmesiden. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret herom.

 


ÅBNE TIMER


Tilmelding af timer

Tilmelding af timer skal ske via vores hjemmeside www.copenhagenpoledance.dk Sker tilmeldingen senere end 2 timer inden timens start kan CPD ikke garantere at timen gennemføres.

 

Afmelding af timer

Afmelding af en tilmeldt time skal ske senest 4 timer inden timens start,Ved morgen/formiddagstimer (til og med kl. 12) skal timen afmeldes inden kl. 20 aftenen inden. Ved senere afmelding trækkes 50 kr. ved medlemskab eller et klip på klippekort.   

 

Udeblivelse fra timer

Ved udeblivelse fra en time trækkes der et klip på klippekortet eller 50 kr. ved medlemskab.

 

Aflysning af timer

CPD forbeholder sig retten til at aflyse timer så frem der er manglende tilmeldinger. Er der ingen tilmeldte til morgentimerne inden kl. 20 aftenen før forbeholder CPD sig retten til at aflyse timen.


Studie priser

For at opnå studie priser skal der fremvises studie ID til SU godkendt uddannelse. Studiepriser er kun gældende til SU berettiget elever. Er man under 18 år og derfor under ens forældres varetag kan der ikke opnås studierabat.

 


FASTE HOLD


• Tilmelding af hold kan ske enten på vores hjemmeside eller via e-mail med fulde navn, adresse, tel og email til info@copenhagenpoledance.dk 

 

• Indbetaling af kontingent skal ske enten ved bank overførelse eller ved betaling via booking systemet på hjemmesiden.

 

• Kontingentet skal være indbetalt 14 dage inden holdets start for at holde pladsen. Er kontingentet ikke betalt rettidigt kan pladsen gå til anden side.

 

• Tilmelding af hold er bindende og kontingentet returneres.

 

• Rabat på klippekort kan tilkøbes ved holdstart. Der kan IKKE tilkøbes rabat på klippekort senere i forløbet og ved holdets afslutning! KLippekortet skal bruges sideløbende med holdforløbet og har en max gyldighed på 3 måneder.

 

 

Fravær

• Ved fravær på hold af 8 uger kan der søges make-up time 2 gange, hvor der enten er mulighed for at deltage på en time på et søster hold så frem der er plads eller en drop in time. Disse make-up timer SKAL tags in den for set forløb man er tilmeldt. Det er IKKE muligt at flytte dem over til en ny periode. Der kompenseres ikke for yderligere fravær. Fravær skal meldes til underviseren så en evt. elev fra et andet hold har mulighed for at få en make-up time.


 


ARRANGEMENTER


Booking af arrangementer

Booking af arrangementer hos CPD skal ske via e-mail på info@copenhagenpoledance.dk Arrangementet vil efterfølgende blive faktureret til afsender med betalingsfrist senest 14 dage inden arrangementet. Er fakturaen ikke betalt rettidigt forbeholder CPD sig retten til at booke tiden ud til anden side.

 

Afmelding og returret på et arrangemnet

Booking af arrangement er bindende. Afmeldes arrangementet inden 14 dage før afholdelse kan eventuel betaling returneres. Afmeldes arrangementet senere end 14 dage inden afholdelse af arrangementet returneres betalingen for arrangementet ikke.

 


POLE INSTRUKTØR UDDANNELSE


Ved tilmelding betales et depositum som indgår som del af betalingen. Tilmeldingen er bindende og depositumet refunderes ikke.

Ved betaling af fuld pris, kan kontigentet minus depositum tilbage betales senest 2 uger inden uddannelsens start ved afmelding.


Ved rate betaling

Uddannelsen kan betales over 3 rater.

Første rate minus depositum kan returneres ved afmelding senest 2 uger inden uddannelsens start. Efterfølgende returnes ratebetalingenerne ikke.

 

Handelsbetingelser

Køb af klippekort returneres ikke. I tilfælde af sygdom kan udløbsdatoen evt. udsættes.

 

Køb af dansetøj kan returneres inden 14 dage så frem det ikke er taget i brug og der medbringes en kvittering.KØBMAGERGADE 26 C, 2 SAL TH.     TEL: 4237 1727     INFO@COPENHAGENPOLEDANCE.DK

copyright Copenhagen Pole Dance ®               


KONTAKT


CVR: 35110798


+45 42371727

info@copenhagenpoledance.dk


  BETINGELSER